Opracowanie i przygotowanie wystawy malarstwa Anieli Kity

Numer umowy SK/1499/PBP/62-W/2017
Data podpisania 14.07.2017
Przedmiot zamówienia: Opracowanie koncepcji, organizacja, przygotowanie i wykonanie materiałów graficznych na wystawę malarstwa Anieli Kity
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Grupa 3M Jacek Michałowski
Wartość zamówienia: 50.000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 14.07.2017
Data udostępnienia informacji: 21.02.2018