Nabycie autorskich praw majątkowych do tekstu rodzinnego przewodnika po Gdyni

Numer umowy SK/2101/PBP/104-W/2017
Data podpisania 13.10.2017
Przedmiot zamówienia: nabycie autorskich praw majątkowych do tekstu rodzinnego przewodnika po Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: FNM Danuta Ślipy
Wartość zamówienia: 2000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 13.10.2017
Data udostępnienia informacji: 05.01.2018