Mikołajkowy Kompas

Numer umowy SK/2183/PBP/109-W/2017
Data podpisania 30.10.2017
Przedmiot zamówienia: promocja miasta poczas wydarzenia pod nazwą "Mikołajkowy Kompas"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Marin Jank Klub Imprez na Orientację w Terenie z Kompasem.PL
Wartość zamówienia: 1000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Stawiarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Magdalena _Stawiarz
Data wytworzenia informacji: 30.10.2017
Data udostępnienia informacji: 04.12.2017