Druk katalogu wystawy

Numer umowy SK/2036/PBP/100-W/2017
Data podpisania 09.10.2017
Przedmiot zamówienia: Druk katalogu wystawy Anieli Kity
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: "Zaczarowany ołówek" Marcin Drewko
Wartość zamówienia: 11.000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 09.10.2017
Data udostępnienia informacji: 15.02.2018