Dofinansowanie wydarzenia Orszak Trzech Króli

Numer umowy SK/2798/PBP/130-W/2017
Data podpisania 27.12.2017
Przedmiot zamówienia: Dofinansowanie wydarzenia Orszak Trzech Króli
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Prownicja Św. Maksymiliana Marii Kolbe Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
Wartość zamówienia: 8000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Stawiarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Magdalena _Stawiarz
Data wytworzenia informacji: 19.01.2018
Data udostępnienia informacji: 19.01.2018