78. rocznica wysiedleń ludności

Numer umowy SK/2091/PBP/102-W/2017
Data podpisania 10.10.2017
Przedmiot zamówienia: Współorganizacja obchodów 78. rocznicy wysiedleń ludności polskiej z Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych
Wartość zamówienia: 4000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Stawiarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Magdalena _Stawiarz
Data wytworzenia informacji: 10.10.2017
Data udostępnienia informacji: 04.12.2017