Wykonanie aktualizacji kosztorysów dla zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni

Numer umowy:KB/103/UI/17-W/2017
Data podpisania:07.02.2017r.
Przedmiot zamówienia:Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd"
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad ul. Dreszera 12A/16, 81 - 261 Gdynia
Wartość zamówienia:7.380,00zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Speyer
Telefon:058 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdyni Wydział Inwestycji pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 22.02.2017
Data udostępnienia informacji: 22.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2017 12:36 Dodanie informacji Dominika Wojtunik