Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją: Rozbudowa skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd

Numer umowy:KB/129/UI/25-W/2017
Data podpisania:20.02.2017
Przedmiot zamówienia:Wycinka drzew i krzewów (wraz z ich wywozem i utylizacją) kolidujących z realizacją inwestycji: Rozbudowa skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo - rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ul. 10 Lutego
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:WT Bonsai Sp. z o.o., ul. Hausbrandta 29, 80-126 Gdańsk
Wartość zamówienia:7 450,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Speyer
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 22.02.2017
Data udostępnienia informacji: 22.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2017 12:13 Dodanie informacji Dominika Wojtunik