Rozbudowa ulic Jowisza i Marsa w Gdyni

Numer umowy KB/761/UI/154-W/2017
Data podpisania 08.11.2017
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa ulic Jowisza i Marsa w Gdyni".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Gdynia ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: POLDUKT PROJEKT
Krzysztof Linke
81-555 Gdynia, ul. Małopolska 14
Wartość zamówienia: 105 780,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Liwerska
Nr telefonu: 58 668-83-14
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydzial Inwestycji, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Alina Liwerska
Data wytworzenia informacji: 13.11.2017
Data udostępnienia informacji: 13.11.2017