przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w ramach zadania: utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni

Numer umowy P/16/041944
Data podpisania 16.06.2017
Przedmiot zamówienia: przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – zwiększenie mocy dla obiektu: Szafa oświetlenia ulicznego MSO „Okrzei” w ramach zadania: utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia
Wykonawca: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Podskiej 130, Gdańsk
Wartość zamówienia: 437,12 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Elzbieta Długi
Nr telefonu: 58 668-83-15
E-mail: e.dlugi@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia 81-384

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Data wytworzenia informacji: 16.06.2017
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017