Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i Sochaczewskiej w Gdyni".

Numer umowy KB/899/UI/170-W/2017
Data podpisania 28.12.2017
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i Sochaczewskiej w Gdyni”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Gdynia ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Pracownia Projektowa „ANMAR” s.c.
A. Krysiński, A. Krysińska-Datta, M. Datta
ul. Hodowlana 14
81-606 Gdynia
Wartość zamówienia: 150.675,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Adam Szymula
Nr telefonu: 58 668-88-76
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydzial Inwestycji, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Adam Szymula
Ostatnio zmodyfikował: Adam Szymula
Data wytworzenia informacji: 13.12.2017
Data udostępnienia informacji: 13.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.12.2017 15:33 Aktualizacja treści Adam Szymula
13.12.2017 09:17 Dodanie informacji Adam Szymula