Nadzór Inwestorski - Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu- Etap II

Numer umowy KB/379/UI/76-W/2017
Data podpisania 06.06.2017
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu- Etap II”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Pan Robert Miotk,  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PRYZMAT” Nadzory Inwestorskie Robert Miotk,  ul. Benisławskiego 13/11, 81-173 Gdynia
Wartość zamówienia: 50 340,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Wegner
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 16.06.2017
Data udostępnienia informacji: 16.06.2017