Koncepcja wariantowa odwodnienia ulic Równoległej, Prostokątnej i Okrężnej

Numer umowy KB/591/UI/117-W/2017
Data podpisania 22.08.2017
Przedmiot zamówienia: Koncepcja wariantowa odwodnienia ulic Równoległej, Prostokątnej i Okrężnej.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: HVAC-PROJEKT Jarosław Rutkowski, ul. Szczęśliwa 46, Gdańsk
Wartość zamówienia: 22.755,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Liwerska
Nr telefonu: 58 668-83-14
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 238

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Alina Liwerska
Data wytworzenia informacji: 22.08.2017
Data udostępnienia informacji: 01.09.2017