dokumentacji geologiczno-inżynierskie drogi - ulicy Wiosny Ludów w Gdyni.

Numer umowy KB/362//UI/71-W/2017
Data podpisania 29.08.2017
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskie drogi - ulicy Wiosny Ludów w Gdyni.
Zamawiający: Gminą Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Fundament” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Czyżewskiego 40
Wartość zamówienia: 23 689,80 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Elzbieta Długi
Nr telefonu: 58 668-83-15
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia 81-384

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Data wytworzenia informacji: 18.05.2017
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017