część A: Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odc do ul. Mokrej

Numer umowy Nr KB/302/UI/60-W/2017
Data podpisania 12.05.2017
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych w części A obejmuje:
1)      Roboty rozbiórkowe,
2)      Roboty ziemne,
3)      Roboty drogowe, w tym:
a) wykonanie nawierzchni bitumicznej z warstwą ścieralną z masy SMA,
b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
      c)  wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej łamanej,
      d)  wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego,
      e) wykonanie nawierzchni pobocza z destruktu asfaltowego,
      f)  wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej z warstwą ścieralną z masy
           SMA,
      g)  wykonanie nawierzchni z płyt YOMB,
      h)&n
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: WPRD GRAVEL Sp. z o.o. ul. (lider), mającą  swą siedzibę  w Gdańsku (80-560), ul. Żaglowa 2,
oraz Pan MarianMielewczyk, prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk
Wartość zamówienia: 860 566,30 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Walasik
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: pok. 235, w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Uwagi: pełna nazwa zadania: „Budowa ścieżek rowerowych w ul. Chwarznieńskiej w Gdyni - część A - Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odc. do ul. Mokrej”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.05.2017
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017