Budowa oświetlenia ul. Słowiczej w Gdyni

Numer umowy KB/791/VI/156-W/2017
Data podpisania 10.11.2017
Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia ul. Słowiczej w Gdyni”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Zakład Kompleksowej Obsługi Inwestycji „UNIPROJEKT” inż. Andrzej Formella, 81-198 Kosakowo - MOSTY, ul. Leśna 26
Wartość zamówienia: 13 530,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kinga Jankowska
Nr telefonu: 58 668-88-89
E-mail: kinga.jankowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudkiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 240
Uwagi:
udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego w oparciu o Instrukcję udzielania zamówień publicznych w Urzedzie Miasta Gdyni przy uwzględnieniu art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kinga Jankowska
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Jankowska
Data wytworzenia informacji: 14.11.2017
Data udostępnienia informacji: 14.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2017 09:31 Dodanie informacji Kinga Jankowska