Aktualizacja inwentaryzacji zieleni - Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia

Numer umowy KB/934/UI/178-W/2017
Data podpisania 28.12.2017
Przedmiot zamówienia: Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji zieleni i projektu zieleni z nasadzeniami rekompensacyjnymi opracowanymi dla zadania pn.: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja oraz budową kolektora deszczowego do rzeki Chylonki” - w zakresie zadania 3.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Sandra Cichocka, ul. Czesława Miłosza 43/11, 80-126 Gdańsk
Wartość zamówienia: 8 856,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Elżbieta Guzińska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydzial Inwestycji, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Uwagi: Umowa niniejsza została zawarta, jako zamówienie publiczne o wartości do 30 000 euro, w trybie zapytania ofertowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Data wytworzenia informacji: 28.12.2017
Data udostępnienia informacji: 12.01.2018