Aktualizacja inwentaryzacji zieleni i projekt nasadzeń rekompensacyjnych dla zadania przy ul. Rybaków

Numer umowy:KB/111/UI/20-W/2017
Data podpisania:13.02.2017 r.
Przedmiot zamówienia:Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji zieleni i projektu zieleni z nasadzeniami rekompensacyjnymi dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz odtworzenia nawierzchni drogowej w ul. Rybaków"
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Witold Tumielewicz Studio Projektowe
Wartość zamówienia:6998,70 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Agata Lewandowska
Telefon:58 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji - pokój 219
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Agata Lewandowska
Ostatnio zmodyfikował:
Data wytworzenia informacji: 13.02.2017
Data udostępnienia informacji: 27.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.02.2017 14:28 Dodanie informacji
27.02.2017 14:26 Dodanie informacji