Marzec 2017

Data Imię i nazwisko radnego Typ wystąpienia Odpowiedź  
30.03.2017 Król Mirosława - Radna VII kadencji W sprawie kąpielisk strzeżonych i niestrzeżonych Odpowiedź na interpelację w sprawie kąpielisk strzeżonych i niestrzeżonych metryczka
30.03.2017 Król Mirosława - Radna VII kadencji W sprawie Floty Rugby Girls Gdynia Odpowiedź na interpelację w sprawie Floty Rugby Girls Gdynia metryczka
30.03.2017 Król Mirosława - Radna VII kadencji W sprawie infrastruktury Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Odpowiedź w sprawie infrastruktury Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo metryczka
30.03.2017 Król Mirosława - Radna VII kadencji W sprawie mieszkań komunalnych Odpowiedź na interpelację w sprawie mieszkań komunalnych metryczka
30.03.2017 Król Mirosława - Radna VII kadencji W sprawie nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez osoby wskazane przez Gminę Gdynia Odpowiedź na interpelację w sprawie nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Gminę Gdynia metryczka
30.03.2017 Król Mirosława - Radna VII kadencji W sprawie dróg gminnych Odpowiedź na interpelację w sprawie dróg gminnych metryczka
29.03.2017 Stolarczyk Paweł - Radny VII kadencji W sprawie informacji dotyczących zgody Gminy Miasta Gdyni na zmianę dzierżawcy gruntu pod garażem w przypadku zmiany właścicieli Odpowiedź na interpelację w sprawie informacji dotyczących zgody Gminy Miasta Gdyni na zmianę dzierżawcy gruntu pod garażem w przypadku zmiany właścicieli metryczka
23.03.2017 Wróblewska Justyna E. - Radna VII kadencji W sprawie uiszczania podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste w Urzędzie Miasta Gdyni Odpowiedź na interpelację w sprawie opłatyza użytkowanie wieczyste w Urzędzie Miasta Gdyni metryczka
23.03.2017 Stolarczyk Paweł - Radny VII kadencji W sprawie uiszczania podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste w Urzędzie Miasta Gdyni Odpowiedź w sprawie uiszczania podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste w Urzędzie Miasta Gdyni metryczka
22.03.2017 Stolarczyk Paweł - Radny VII kadencji W sprawie dalszych planów związanych z realizacją przystanku PKM/SKM ,,Gdynia - Śródmieście Odpowiedź na interpelację w sprawie dalszych planów związanych z realizacją przystanku PKM/SKM ,,Gdynia - Śródmieście metryczka
22.03.2017 Stolarczyk Paweł - Radny VII kadencji W sprawie możliwości zagospodarowania terenu pod miejsca parkingowe przy skrzyżowaniu ulic Dantyszka i Opata Hackiego Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości zagospodarowania terenu pod miejsca parkingowe przy skrzyżowaniu ulic Dantyszka i Opata Hackiego metryczka
22.03.2017 Stolarczyk Paweł - Radny VII kadencji W sprawie wytyczenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Śląskiej Odpowiedź na interpelację w sprawie wytyczenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Śląskiej metryczka
22.03.2017 Stolarczyk Paweł - Radny VII kadencji W sprawie uciążliwości związanych z organizacją ruchu drogowego przy ulicy Strażackiej vis a vis sklepu spożywczego Odpowiedź na interpelację w sprawie uciążliwości związanych z organizacją ruchu drogowego przy ulicy Strażackiej vis a vis sklepu spożywczego metryczka
22.03.2017 Stolarczyk Paweł - Radny VII kadencji W sprawie wykonania progu zwalniającego na ulicy Beniowskiego Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania progu zwalniającego na ulicy Beniowskiego metryczka
22.03.2017 Stolarczyk Paweł - Radny VII kadencji W sprawie naprawy nawierzchni górnego odcinka ulicy Dembińskiego Odpowiedź na interpelację w sprawie naprawy nawierzchni górnego odcinka ulicy Dembińskiego metryczka
22.03.2017 Stolarczyk Paweł - Radny VII kadencji W sprawie możliwości urządzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Komierowskiego i Opata Hackiego Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości urządzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Komierowskiego i Opata Hackiego metryczka
22.03.2017 Stolarczyk Paweł - Radny VII kadencji W sprawie możliwości urządzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Morskiej obok przychodni lekarskiej LUX-MED i apteki całodobowej Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości urządzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Morskiej obok przychodni lekarskiej LUX-MED i apteki całodobowej metryczka
22.03.2017 Stolarczyk Paweł - Radny VII kadencji W sprawie stanu technicznego budynków przy ulicy Chwarznieńskiej 10 - 28 Odpowiedź na interpelację w sprawie stanu technicznego budynków przy ulicy Chwarznieńskiej 10 - 28 metryczka
22.03.2017 Stolarczyk Paweł - Radny VII kadencji W sprawie terminu wykonania buspasów w ulicy Morskiej w kierunku Chyloni Odpowiedź na interpelację w sprawie terminu wykonania buspasów w ulicy Morskiej w kierunku Chyloni metryczka
22.03.2017 Stolarczyk Paweł - Radny VII kadencji W sprawie warunków sanitarnych w Ośrodku Opiekuńczym przy ulicy Chwarznieńskiej 93 Odpowiedź na interpelację w sprawie warunków sanitarnych w Ośrodku Opiekuńczym przy ulicy Chwarznieńskiej 93 metryczka
14.03.2017 Stolarczyk Paweł - Radny VII kadencji W sprawie zagrożeń związanych z przyspieszoną likwidacją ogródków działkowych przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców Odpowiedź na interpelację w sprawie zagrożeń związanych z przyspieszoną likwidacją ogródków działkowych przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców metryczka
14.03.2017 Stolarczyk Paweł - Radny VII kadencji W sprawie dalszego istnienia filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców Odpowiedź na interpelację w sprawie dalszego istnienia filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców metryczka
09.03.2017 Król Mirosława - Radna VII kadencji W sprawie basenu przy ulicy Olimpijskiej Odpowiedź na interpelację w sprawie basenu przy ulicy Olimpijskiej metryczka
09.03.2017 Król Mirosława - Radna VII kadencji W sprawie infrastruktury Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Odpowiedź na interpelację w sprawie infrastruktury Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo metryczka
09.03.2017 Król Mirosława - Radna VII kadencji W sprawie prawa pierwokupu ZMPG S.A. Odpowiedź na interpelację w sprawie prawa pierwokupu ZMPG S.A. metryczka
09.03.2017 Król Mirosława - Radna VII kadencji W sprawie infrastruktury dla rowerzystów Odpowiedź na interpelację w sprawie infrastruktury dla rowerzystów metryczka
02.03.2017 Stolarczyk Paweł - Radny VII kadencji W sprawie lokalizacji punktu gier hazardowych przy przystanku ,,Rolnicza Odpowiedź na interpelację w sprawie lokalizacji punktu gier hazardowych przy przystanku ,,Rolnicza metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Katarzyna Słupska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Słupska
Data wytworzenia informacji: 02.03.2017
Data udostępnienia informacji: 28.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.04.2017 11:53 Aktualizacja treści Katarzyna Słupska
24.04.2017 11:32 Aktualizacja treści Katarzyna Słupska
24.04.2017 11:27 Aktualizacja treści Katarzyna Słupska
10.04.2017 11:27 Aktualizacja treści Katarzyna Słupska
10.04.2017 11:15 Aktualizacja treści Katarzyna Słupska
28.03.2017 13:24 Aktualizacja treści Katarzyna Słupska