Petycja w sprawie uporządkowania ruchu kołowego Wierzbowa, Miodowa

Data złożenia petycji: 01.12.2017
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Interes publiczny - interes mieszkańców Orłowa
Skan petycji: Plik pdf  petycja w sprawie uporządkowania ruchu kołowego Wierzbowa, Miodowa - rozmiar: 137kb
Termin ostatecznego załatwienia petycji: 26.01.2018
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  Odpowiedź na petycję - rozmiar: 115kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Borzyszkowska
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Borzyszkowska
Data wytworzenia informacji: 01.12.2017
Data udostępnienia informacji: 01.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.05.2018 10:00 Zmiana załącznika Jolanta Borzyszkowska
13.02.2018 12:40 Korekta Jolanta Borzyszkowska
13.02.2018 12:26 Korekta Jolanta Borzyszkowska
13.02.2018 10:46 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
20.12.2017 15:14 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska