Petycja w sprawie opracowania Zasad Partycypacji Społecznej w planowaniu przestrzennym Miasta Gdyni

Data złożenia petycji: 28.03.2017
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Interes publiczny
Skan petycji: Plik pdf  Skan petycji - rozmiar: 1347kb
Termin ostatecznego załatwienia petycji: 12.05.2017
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  Odpowiedź na petycję - rozmiar: 6283kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 28.03.2017
Data udostępnienia informacji: 11.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.06.2017 11:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.05.2017 15:37 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.04.2017 14:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.04.2017 13:54 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak