Petycja w sprawie mpzp części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkej Roli

Data złożenia petycji: 03.07.2017
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Mieszkańcy dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, rejon ul.Wiczlińskiej 115
Skan petycji: Plik pdf  Skan petycji - rozmiar: 356kb
Przewidywany termin zakończenia: 12.09.2017
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  Odpowiedź na petycje - rozmiar: 1338kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 12.07.2017
Data udostępnienia informacji: 12.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2017 11:09 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.09.2017 11:07 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.09.2017 14:44 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak