Petycja w sprawie montażu luster drogowych w Orłowie

Data złożenia petycji: 01.12.2017
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Interes publiczny - interes mieszkańców Orłowa
Skan petycji: Plik pdf  Petycja w sprawie montażu luster drogowych w Orłowie - rozmiar: 46kb
Termin ostatecznego załatwienia petycji: 26.01.2018
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  Odpowiedź na petycję - rozmiar: 118kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Borzyszkowska
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Borzyszkowska
Data wytworzenia informacji: 01.12.2017
Data udostępnienia informacji: 05.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.04.2019 09:13 Zmiana załącznika Jolanta Borzyszkowska
17.05.2018 09:29 Zmiana załącznika Jolanta Borzyszkowska
13.02.2018 12:25 Korekta Jolanta Borzyszkowska
13.02.2018 10:50 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
13.02.2018 10:50 Dodanie informacji Jolanta Borzyszkowska
20.12.2017 15:13 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska