Petycja do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego - nawyki żywieniowe w szkołach

Data złożenia petycji: 29.09.2017
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa nr KRS: 0000059459
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Dyrektorzy Szkoł Podstawowych
Skan petycji: Plik pdf  scan petycji - rozmiar: 4118kb
Treść opinii ws. petycji: Plik pdf  Sposób załatwienia sprawy - rozmiar: 570kb
Termin ostatecznego załatwienia petycji: 28.12.2017
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  Odpowiedź na petycję - nawyki żywieniowe - rozmiar: 12241kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Michalina Siemińska
Data wytworzenia informacji: 04.10.2017
Data udostępnienia informacji: 04.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.12.2017 14:10 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
14.12.2017 15:19 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
17.10.2017 13:53 Aktualizacja treści Jan Kowalski
12.10.2017 12:46 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
04.10.2017 10:43 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
04.10.2017 10:43 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
04.10.2017 10:17 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
04.10.2017 10:14 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
04.10.2017 10:04 Aktualizacja treści Michalina Siemińska