Z dnia 2016-11-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-11-29 w sprawie:
5361/16/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
5362/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
5363/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
5364/16/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni" oraz „Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych" w 2017 roku
5365/16/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
5366/16/VII/P - rozwiązania umowy nr KB/321/PD/37/W/2016 z dnia 12 maja 2016 r. na mocy porozumienia stron
5367/16/VII/P - rozwiązania umowy nr KB/349/PD/39/W/2016 z dnia 23 maja 2016 r. na mocy porozumienia stron
5368/16/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Witomino - Radiostacja przedsięwzięcia remontowego na lata 2016 - 2017
5369/16/VII/R - zmiany zarządzenia nr 5154/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.10.2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za wdrażanie projektów
5370/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
5371/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni
5372/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie
5373/16/VII/M - przyjęcia treści porozumienia dotyczącego zwiększenia skuteczności działań w zakresie pozyskiwania i obsługi bezpośrednich inwestycji w województwie pomorskim oraz promocji gospodarczej i wizerunku regionu
5374/16/VII/M - wyrażenia zgody na organizację Konkursu „Junior Biznes 2016"
5375/16/VII/M - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania zadań na rzecz osób bezrobotnych, młodzieży szkolnej, absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek
5376/16/VII/P - ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem boksów garażowych posadowionych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
5377/16/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej 33 do korzystania przez Żłobek „Niezapominajka"
5378/16/VII/O - wyrażenia zgody na udostępnienie krytej pływalni w Zespole Szkół nr 7 w Gdyni
5379/16/VII/O - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5333/16/VII/O z dnia 16.11.2016 r.
5380/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
5381/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
5382/16/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej pomiędzy ul. S. Żółkiewskiego a ul. Płk. S. Dąbka
5383/16/VII/U - przeprowadzenia gry miejskiej w ramach kampanii pt.: „Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych"
5384/16/VII/M - powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy obejmującej zakresem swojego działania teren miasta Sopotu i Gdyni
5385/16/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Dni otwarte Klubu Rodzica Witomino"
5386/16/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na finansowanie zadania zleconego realizowanego w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz wsparcie w realizacji Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni
5387/16/VII/R - przyznania dotacji na realizację zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2017 roku
5388/16/VII/R - powołania na rzeczoznawców w zakresie szacowania zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu przeznaczonego do zniszczenia
5389/16/VII/R - przyznania dotacji dla Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA! - podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, na powierzenie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
5390/16/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem OPEC Sp. z o.o. dotyczącego opracowania dokumentacji przebudowy sieci cieplnej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej - odcinek witomiński"
5391/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr KB/368/UI/79-W/2015 z dnia 11.06.2015 r. dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej - odcinek witomiński"
5392/16/VII/P - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (Al. Zwycięstwa 36/90)
5393/16/VII/P - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (Al. Zwycięstwa 62/55)
5394/16/VII/P - udzielenia dotacji Teatrowi Muzycznemu w Gdyni
5395/16/VII/R - wyrażenia zgody na podpisanie umowy użyczenia części budynku usytuowanego na działce nr 4265 obręb 11 położonej przy ul. Wiczlińskiej 91P
5396/16/VII/R - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" o współpracy dotyczącej próbnego dostępu do serwisu internetowego „NaprawmyTo!"
5397/16/VII/O - przekazania środków na realizację programu „Szkół Otwartych"
5398/16/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Laboratorium Innowacji Społecznych
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 29.11.2016
Data udostępnienia informacji: 23.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2017 12:23 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski