Z dnia 2016-11-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-11-23 w sprawie:

5351/16/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej w związku z zajęciem części działki gminnej położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 16 przez budynek posadowiony na nieruchomości sąsiedniej położnej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 18

5352/16/VII/P - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

5353/16/VII/P - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Alei Jana Pawła II, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargu

5354/16/VII/K -zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016

5355/16/VII/K -zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok

5356/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

5357/16/VII/S - nadania nazwy „Aleja Andrzeja Wajdy” traktowi pieszemu

5358/16/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Abrahama

5359/16/VII/P - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawy i warunków dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul.Unruga/ul.Kwiatkowskiego, ul.Plac Górnośląski, ul.Widna/ul.Chwarznieńska, ul.Staniszewskiego, ul.Chwarznieńska /ul.Wiczlińska przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 23.12.2016
Data udostępnienia informacji: 16.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2016 09:48 Korekta Piotr Wiśniewski
16.12.2016 15:38 Korekta Piotr Wiśniewski
16.12.2016 15:38 Korekta Piotr Wiśniewski
16.12.2016 15:37 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski