Z dnia 2016-11-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-11-22 w sprawie:
5336/16/VII/R -
powołania Komisji Oceniającej do konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2017 roku
5337/16/VII/R - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia-Chylonia" do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach
5338/16/VII/M - montażu stojaków rowerowych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, której użytkownikiem wieczystym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk" w Gdyni
5339/16/VII/P - zmieniające umowę nr PON/5E/PFRON/2016 zawartą dnia 24 maja 2016 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji z siedzibą w Warszawie
5340/16/VII/S - zmiany treści zarządzenia nr 170/14/VII/S z dnia 11 grudnia 2014 r.
5341/16/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy nr P/14/023299 (KB/617/UI/115-W/2014) z dnia 16.10.2014 r. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Chylońskiej, zlokalizowanej na dz. nr 812/28
5342/16/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. dotyczącego opracowania dokumentacji przebudowy sieci gazowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej - odcinek witomiński"
5343/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr KB/368/UI/79-W/2015 z dnia 11.06.2015 r. dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej - odcinek witomiński"
5344/16/VII/R - powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru"
5345/16/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa panu Olgierdowi Wyszomirskiemu dyrektorowi Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
5346/16/VII/M - wykonania remontów 5 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Opata Hackiego 27/75, Zamenhofa 4/80, Zamenhofa 7/6, Zamenhofa 13/31 i Zamenhofa 13/47
5347/16/VII/M - wykonania remontów 7 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Morskiej 91/56, Necla 18/14, Opata Hackiego 23/7, Opata Hackiego 23/15, Partyzantów 39 bl. II/59, Śląskiej 51A/1A i Zamenhofa 9/66
5348/16/VII/P - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i korzystania z karty „Gdynia Rodzinna" oraz określenia jej wzoru
5349/16/VII/R - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru" do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 22.11.2016
Data udostępnienia informacji: 02.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.12.2016 13:08 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski