Z dnia 2016-11-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-11-15 w sprawie:
5302/16/VII/K -
przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami określonymi w uchwale RM Gdynia nr XII/220/2011 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gdyni
5303/16/VII/K - przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 - 2033
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 15.11.2016
Data udostępnienia informacji: 02.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.12.2016 12:49 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski