Z dnia 2016-11-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-11-02 w sprawie:
5259/16/VII/R - zawarcia aneksu do umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2016 r."
5260/16/VII/M - wykonania przycinki oraz wycinki drzew i krzewów na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
5261/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umów: nr KB/505/UI/103-W/2015 z dnia 31.07.2015 r., nr KB/247/UI/38-W/2016 z dnia 24.04.2016 r. i nr KB/329/UI/59-W/2016 z dnia 31.05.2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ulicy Morskiej w Gdyni"
5262/16/VII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gdyni-edycja 2016"
5263/16/VII/M - powołania pana Tomasza Szpindy na członka Rady Nadzorczej InnoBaltica Sp. z o.o. w Gdańsku
5264/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5265/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5266/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5267/16/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych
5268/16/VII/M - akceptacji treści regulaminu Nagrody im. Andrzeja Zawady przyznawanej w trakcie Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału Nagrody Kolosy
5269/16/VII/M - akceptacji treści regulaminu Nagrody Wiecznie Młodzi przyznawanej w trakcie Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału Nagrody Kolosy
5270/16/VII/R - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2017 roku
5271/16/VII/R - przyjęcia Regulaminu przyznawania i korzystania z karty „Gdynia Senior Plus", wzorów karty i naklejki, wniosku o wydanie karty oraz treści Porozumienia z partnerami
5272/16/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji konkursów międzyszkolnych w gdyńskich szkołach prowadzonych przez Gminą Miasta Gdyni
5273/16/VII/O - powołania członków Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Miasta Gdyni w roku szkolnym 2016/2017
5274/16/VII/U - wyrażenia zgody na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ulicy Prostokątnej na rzecz PEWIK GDYNIA
5275/16/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Kluby Rodzica - Klubowo Rozwojowo II"
5276/16/VII/M - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ul. Saperskiej w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania
5277/16/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Kolorowo i wesoło"
5278/16/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/248/PD/24-W/2016
5279/16/VII/S - akceptacji wyniku przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Laguna GA 39963
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 02.11.2016
Data udostępnienia informacji: 02.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.12.2016 12:39 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski