Z dnia 2016-10-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-10-05 w sprawie:
5136/16/VII/R -
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdańsku dotyczącego ustalenia wysokości kary umownej za opóźnienia w realizacji umowy nr KB/541/RI/6-W/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r.
5137/16/VII/R - wyrażenia zgody na podpisanie umowy użyczenia dotyczącej działki nr 1826 obręb 27 położonej przy ul. Źródło Marii 18
5138/16/VII/P - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Gdyni
5139/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łabędziej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
5140/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żwirowej 43 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
5141/16/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Bolesława Krzywoustego
5142/16/VII/P - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Chylońskiej 251a
5143/16/VII/O - przekazania środków finansowych podmiotowi leczniczemu Stowarzyszeniu Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni
5144/16/VII/O - zawarcia aneksu do umowy nr: SK/277/OZ/41-W/2014
5145/16/VII/O - zawarcia aneksów do umów nr: SK/494/OZ/64-W/2014, SK/256/OZ/20-W/2014, SK/243/OZ/7-W/2014
5146/16/VII/O - zawarcia aneksów do umów nr: SK/270/OZ/34-W/2014, SK/461/OZ/19-W/2016
5147/16/VII/O - zmieniające zarządzenie nr 4276/16/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustalenia odpłatności za kształcenie ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni na rok 2016 oraz podpisania porozumień z powiatami w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu
5148/16/VII/P - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego - garażu numer 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Zbigniewa Herberta przeznaczonego do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym
5149/16/VII/U - przystąpienia przez Gminę Miasta Gdyni do udziału w projekcie pt.: „Każdy WAT na wagę złota - czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole"
5150/16/VII/U - przystąpienia przez Gminę Miasta Gdyni do konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2017) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
5151/16/VII/U - ogłoszenia konkursu dla nauczycieli na scenariusz lekcji w ramach kampanii pt. „Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych"
5152/16/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pogórze przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2018
5153/16/VII/R - zatwierdzenia wyników I edycji konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna dzielnica" oraz wskazania jednostek odpowiedzialnych za realizację zwycięskich projektów
5154/16/VII/R - zatwierdzenia wyników głosowania w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za wdrażanie projektów
5155/16/VII/P - przekazania symbolicznej mogiły poświęconej żołnierzom Armii Krajowej na rzecz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
5156/16/VII/P - ustanowienia służebności gruntowych, przekazania i zakresu odpowiedzialności za tereny zielone wokół Pomnika Harcerzy Gdyńskich przy ul. Świętojańskiej
5157/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Legionów 66, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
5158/16/VII/P - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawy i warunków dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia i Skarbu Państwa, położonych w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka /ul. Ledóchowskiego, ul. Unruga/ul. Kwiatkowskiego, ul. Morska/ul. Południowa, ul. Chylońska, ul. Kopernika/Cylkowskiego ul. Plac Górnośląski, ul. Rdestowa, ul. Nowowiczlińska / Obwodnica, ul. Widna, ul. Chwarznieńska, ul. Staniszewskiego, ul. Chwarznieńska /ul. Wiczlińska przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
5159/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Bydgoskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 05.10.2016
Data udostępnienia informacji: 10.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.10.2016 14:29 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski