Z dnia 2016-09-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-09-27 w sprawie:
5102/16/VII/U -
rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego
5103/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie
5104/16/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na współfinansowanie zadania zleconego realizowanego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą: prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni
5105/16/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na finansowanie zadania zleconego realizowanego w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni
5106/16/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Redłowo zadań inwestycyjnych na lata 2016 - 2018
5107/16/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Redłowo zadania remontowego na lata 2016 - 2018
5108/16/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni
5109/16/VII/S - akceptacji wyniku przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rej. GA 65650 i ponownego ogłoszenia przetargu na samochód osobowy marki Renault Laguna nr rej. GA 39963
5110/16/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli ze szkoły w Trokach na Litwie w ramach współpracy międzyszkolnej z Zespołem Szkół nr 15 w Gdyni
5111/16/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów z Gimnazjum EMA w Bonn w ramach wymiany międzynarodowej
5112/16/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczniów wraz z opiekunem do Hagi na Międzynarodową Konferencję uczniów szkół średnich
5113/16/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu do Oberasbach w Niemczech uczniów i opiekunów z VI Liceum Ogólnokształcącego
5114/16/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z realizacją programu „Bezpieczny Przedszkolak" realizowanego w gdyńskich przedszkolach samorządowych w roku szkolnym 2016/2017
5115/16/VII/O - refundacji kosztów współorganizacji II Młodzieżowej Konferencji Matematycznej TRIMAT 2016
5116/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5117/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5118/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5119/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5120/16/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu do Kilonii uczniów i opiekunów ze Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni
5121/16/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do Cottbus na naukowy projekt uczniowski
5122/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o łącznej pow. 1373 m² stanowiącej część działki nr 127 obręb 0009 Babie Doły (arch. część dz. nr 1062/10) położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia
5123/16/VII/K - zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni
5124/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
5125/16/VII/R - zmiany treści umowy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Oksywie
5126/16/VII/M - zmiany zarządzenia nr 5069/2016/VII/M z dnia 13.09.2016r. dotyczącego wniesienia aportem wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni
5127/16/VII/M - zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Górnej 9/1
5128/16/VII/M - zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Gen. Hallera 27/5
5129/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 476 m2 stanowiącej część działki nr 127 obręb 0009 Babie Doły (arch. część dz. nr 1062/10) położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia
5130/16/VII/R - zmiany zarządzenia nr 5079/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: analiza dzielnic Redłowo i Orłowo w Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych
5131/16/VII/R - udzielenia pełnomocnictwa wiceprezydentowi Miasta Gdyni panu Michałowi Guciowi do wystąpienia z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego
5132/16/VII/O - przyznania nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia
5133/16/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań zapewniających doskonalenie zawodowe gdyńskich nauczycieli w zakresie realizacji innowacyjnych metod nauczania i wychowania
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 27.09.2016
Data udostępnienia informacji: 10.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.10.2016 13:12 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski