Z dnia 2016-09-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-09-22 w sprawie:
5100/16/VII/R - 
wskazania budżetowej jednostki organizacyjnej miasta Gdyni odpowiedzialnej w imieniu Gminy Miasta Gdynia za realizację projektu „Pracownia - Gdyński System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej” w ramach przedsięwzięcia pn. „Metropolitarny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” (Oś Priorytetowa 6: „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 6.1: „Aktywna integracja”; Poddziałanie 6.1.1: „Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT”)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 22.09.2016
Data udostępnienia informacji: 10.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.10.2016 13:08 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski