Z dnia 2016-09-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-09-20 w sprawie:
5085/16/VII/R -
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni
5086/16/VII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2016
5087/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
5088/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
5089/16/VII/P - darowizny na rzecz Województwa Pomorskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Wójta Radtkego
5090/16/VII/M - wynajmu powierzchni Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. w budynku biurowym przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni, zarządzanym przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdyni j.b
5091/16/VII/M - wynajmu powierzchni Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni (samorządowa instytucja kultury) - budynek H przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni, zarządzanym przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia j. b
5092/16/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Chabrowej na rzecz Energa Operator SA Oddział w Gdańsku
5093/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
5094/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5095/16/VII/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi, realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej pn. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR" oraz zmiany treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn.„Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
5096/16/VII/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
5097/16/VII/M - powołania składu Komisji Konkursowej, mającej za zadanie rozstrzygnięcie Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni
5098/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Chylońskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych
5099/16/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 7 w sprawie wynajęcia korytarza oraz ingerencji w część wspólną nieruchomości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 20.09.2016
Data udostępnienia informacji: 10.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.10.2016 12:39 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski