Z dnia 2016-08-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-08-30 w sprawie:
5000/16/VII/M -
przejęcia w administrowanie 5 budynków oświatowych przy ul. Chylońskiej 237, Śmidowicza 47 Tetmajera 65, Energetyków 13A oraz Żeromskiego 31
5001/16/VII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2016 środków na realizację umowy najmu pomieszczeń położonych przy ul. Podchorążych 10 A w Gdyni
5002/16/VII/M - przyznania dotacji na realizację zadania: prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert
5003/16/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Wiczlińskiej
5004/16/VII/O - wyrażenia zgody na podpisanie umowy o udzieleniu dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych książek niebędących podręcznikami w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
5005/16/VII/M - zawarcia umowy współpracy w ramach projektu E-pionier
5006/16/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. - ul. Platynowa
5007/16/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu przy ul. Mikołaja Kopernika
5008/16/VII/P - zatwierdzenia umowy dotyczącej wypłaty odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne - Kosakowo
5009/16/VII/P - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
5010/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łabędziej 9 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
5011/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łabędziej 11 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
5012/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łabędziej 13 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
5013/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kormorana 24 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
5014/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kormorana 26 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
5015/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kormorana 28 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
5016/16/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego: analiza dzielnic Redłowo i Orłowo w Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych
5017/16/VII/M - rozbiórki pomieszczeń gospodarczych oraz postawienia siedmiu kontenerów blaszanych na terenie gminnym przy ul. Chwarznieńskiej - Uczniowskiej w Gdyni - działki nr 11 i 112 obręb 28 Witomino - Radiostacja
5018/16/VII/P - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawy i warunków dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni przy ul. Witomińskiej, ul. Spokojnej, ul. Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Frezerów, ul. Kwiatkowskiego, ul. Arciszewskich i ul. Źródło Marii przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
5019/16/VII/O - zawarcia aneksów do umów: SK/455/OZ/13-W/2016, SK/454/OZ/12-W/2016
5020/16/VII/S - powołania Zespołu ds. rewaloryzacji parku na Kamiennej Górze
5021/16/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
5022/16/VII/O - ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna"
5023/16/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy
5024/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulic: Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej w Gdyni , na odcinku od SP 37 do ul. Zaruskiego wraz z budową ścieżek rowerowych" (Zadanie 1) i „Rozbudowa ul. Staniszewskiego na odcinku od ul.J. Kamrowskiego do ul. Chwarznieńskiej w Gdyni" (Zadanie 2)
5025/16/VII/R - listy projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 oraz wyznaczenia punktów do głosowania
5026/16/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań zapewniających doskonalenie zawodowe gdyńskich nauczycieli w zakresie realizacji innowacyjnych metod nauczania i wychowania
5027/16/VII/P - użyczenia na rzecz Fundacji Kaszubskie Forum Kultury pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, usytuowanego na parterze budynku przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18 w Gdyni
5028/16/VII/U - rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic. J. Korzeniowskiego oraz W. Stwosza
5029/16/VII/U - rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic. Wiceadm. K. Porębskiego i Żeliwnej
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 30.08.2016
Data udostępnienia informacji: 16.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.09.2016 15:10 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski