Z dnia 2016-08-09

4922/16/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chwarzno - Wiczlino zadań inwestycyjnych na lata 2016 - 2018
4923/16/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej
4924/16/VII/M - wskazania przedstawicieli Miasta Gdyni do Zarządu i Rady Nadzorczej VIII kadencji Fundacji „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej"
4925/16/VII/S - podpisania aneksu do umowy najmu pomieszczeń biurowych w budynku Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni przy ul. 10 Lutego 33 dla potrzeb Referatu Gospodarki Odpadami UMG
4926/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ulicy Józefa Korzeniowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-08-09 w sprawie:
4927/16/VII/P -
ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lipowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4928/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Górnej 22a, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4929/16/VII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. I Armii Wojska Polskiego 13
4930/16/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
4931/16/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Klub Mam Gdynia w plenerze"
4932/16/VII/R - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci w postaci aktywizacji osób niepełnosprawnych do współdecydowania o dostępności rozwiązań miejskich w zakresie zaangażowania w budżet obywatelski, ogłoszonego zarządzeniem nr 4841/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.07.2016 r., w okresie od 15.08.2016 r. do 30.11.2016 r.
4933/16/VII/R - udzielenia pełnomocnictwa Wiceprezydentowi Miasta Gdyni do wszelkich czynności związanych z reprezentowaniem Miasta Gdynia jako partnera projektu „LOWE W SZKOLE - model aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych w woj. pomorskim"
4934/16/VII/P - akceptacji wyników części niejawnej przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz Skarbu Państwa położonych w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego
4935/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zacisznej 4A, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata
4936/16/VII/R - uruchomienia środków na realizację dotacji ekologicznej obejmującej zakup spalinowych rozdrabniaczy ogrodowych do gałęzi
4937/16/VII/M - powołania Komisji Konkursowej w celu oceny prac plastycznych w Konkursie Plastycznym „Moja Gdynia 2030 - tu mieszkam, pracuję, wypoczywam"
4938/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/284/UI/46-W/2016 z dnia 10.06.2014 r. na wykonanie projektu koncepcyjnego ul. Augustyna Krauzego na potrzeby inwestycji pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych"
4939/16/VII/U - zmieniające zarządzenie nr 2487/15/VII/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia w ul. Partyzantów od nr 27 do ul. Legionów w Gdyni
4940/16/VII/O - zawarcia aneksu nr 1/2016 do umowy KB/173/OZ/6/W/2016
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 09.08.2016
Data udostępnienia informacji: 26.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.08.2016 15:00 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski