Z dnia 2016-08-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-08-02 w sprawie:
4904/16/VII/K -
zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2016.
4905/16/VII/K - zmiana zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu miasta Gdyni na 2016 rok.
4906/16/VII/UI - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/216/UI/40-W/2014 z dnia 28.03.2014 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej".
4907/16/VII/RZ - zawarcia Umowy Szczegółowej nr 5 z Gminą Miasta Gdańsk i Gminą Miasta Sopot regulującej rozliczenie części kosztów dotyczących projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie" pomiędzy Partnerami.
4908/16/VII/KD - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
4909/16/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
4910/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4911/16/VII/P - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (ul. Boh. Starówki Warszawskiej).
4912/16/VII/P - zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji ds. oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4913/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego".
4914/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pawiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4915/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4916/16/VII/U - akceptacji zapłaty należności dla PKP SA za trwałe zajęcie gruntu na potrzeby zadania pn.: "Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja".
4917/16/VII/P - udzielenie pełnomocnictwa Panu Markowi Łucykowi - Dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej.
4918/16/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci aktywizacji osób niepełnosprawnych do współdecydowania o dostępności rozwiązań miejskich w zakresie zaangażowania w budżet obywatelski.
4919/16/VII/R - zawarcia aneksu do umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2016r.".
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 02.08.2016
Data udostępnienia informacji: 26.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.08.2016 14:22 Korekta Piotr Wiśniewski
26.08.2016 14:18 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski