Z dnia 2016-07-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-07-19 w sprawie:
4863/16/VII/K -  zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2016.
4864/16/VII/K -  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok.
4865/16/VII/K -  zmiana zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok.
4866/16/VII/R -  wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie licencji użytkowania portalu "Ochotnicy gdyńscy".
4867/16/VII/R -  przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2016 roku.
4868/16/VII/M -  zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Żelaznej 29/10.
4869/16/VII/R -  przekazanie do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Mały Kack przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2018.
4870/16/VII/O -  zawarcie aneksów do umów : SK/264/OZ/28-W/2014, SK/484/OZ/-W-54/2014.
4871/16/VII/P -  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Kopernika i ul. Narutowicza, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
4872/16/VII/P -  określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność Akademii Morskiej - ul. Maurycego Beniowskiego i Bulwar Nadmorski.
4873/16/VII/P -  powołania Pani Natalii Gromow na Sekretarza Kapituły Nagrody Literackiej Gdynia oraz zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia składu Kapituły Nagrody.
4874/16/VII/M -  zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Arciszewskich 30A/4.
4875/16/VII/M -  pozwolenia na rozbiórkę gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Płk. Dąbka 52 a w Gdyni - działka nr 805, jedn. ewid. GD obręb 21 Oksywie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 19.07.2016
Data udostępnienia informacji: 21.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2016 13:16 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski