Z dnia 2016-06-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-06-14 w sprawie:
4742/16/VII/P -
 określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa oraz ustanowienia służebności drogowej
 4743/16/VII/K -  zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
 4744/16/VII/K -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
 4745/16/VII/K -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
 4746/16/VII/R -  zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
 4747/16/VII/S -  zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 4748/16/VII/R -  udzielenia pomocy polskim rodzinom z Ukrainy
 4749/16/VII/R -  udzielenia upoważnienia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do wydawania zaświadczeń i postanowień
 4750/16/VII/R -  przyznania nagrody rocznej dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej - dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SP ZOZ w Gdyni
 4751/16/VII/R -  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji Kampanii „Czyste plaże" w roku 2016
 4752/16/VII/R -  przyjęcia wzoru wniosku i umowy o przyznanie dotacji ekologicznych obejmujących zakup spalinowych rozdrabniaczy ogrodowych do gałęzi
 4753/16/VII/M -  zabezpieczenia gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Legionów 78/3 i Św. Piotra 11/2
 4754/16/VII/M -  wykonania remontu dachu nad gminnym lokalem użytkowym przy ul. Płk. Dąbka 165
 4755/16/VII/M -  wykonania remontu drogi dojazdowej przy budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 7 - dz. nr 1584/2 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana
 4756/16/VII/M -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 4757/16/VII/M -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 4758/16/VII/P -  zawarcia porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na dofinansowanie budowy komisariatu Policji w Gdyni Witominie
 4759/16/VII/P -  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej
 4760/16/VII/P -  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Cechowej
 4761/16/VII/O -  zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
 4762/16/VII/O -  powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - sesja letnia i zimowa 2016 r.
 4763/16/VII/S -  zawarcia umowy z Partnerem Konkursu Wiedzy o Gdyni
 4764/16/VII/P -  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 13, 14 w kl 2 i 13, 14 w kl. 4 położonych przy ul. Woj. Wachowiaka 2-4 oraz ustalenia i ujednolicenia terminu jego trwania
 4765/16/VII/P -  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Bat. Chłopskich 31, oraz ustalenia i ujednolicenia terminu jego trwania
 4766/16/VII/P -  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 86E położonego przy ul. Świętojańskiej 139 bl. II, oraz ustalenia i ujednolicenia terminu jego trwania
 4767/16/VII/P -  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leszczynki 153
 4768/16/VII/P -  zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/89/PD/6-W/2016
 4769/16/VII/U -  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno
 4770/16/VII/U -  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej
 4771/16/VII/U -  rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni
 4772/16/VII/P -  stawek czynszu dzierżawnego na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 4773/16/VII/O -  ustanowienia regulaminu konkursów na najlepszych absolwentów gdyńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 14.06.2016
Data udostępnienia informacji: 28.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2016 15:09 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski