Z dnia 2016-06-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-06-07 w sprawie:
4720/16/VII/U -
rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego
4721/16/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów
4722/16/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
4723/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
4724/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
4725/16/VII/P - udzielenia dotacji Muzeum Miasta Gdyni
4726/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2016 do umowy nr KB/2/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łanowej 22A na prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Wojciechem Hallmann i Danutą Hallmann
4727/16/VII/P - pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni aportem w postaci nieruchomości położonych przy ul. Gen. Orlicz - Dreszera i przy ul. Romanowskiego
4728/16/VII/P - zmian w składzie Zespołu przy Prezydencie Miasta Gdyni ds. Badania Historii Harcerstwa Pomorskiego
4729/16/VII/U - akceptacji zapłaty należności dla PKP SA za trwałe zajęcie gruntu na potrzeby zadania pn. „Budowa oświetlenia nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 138 w Gdyni"
4730/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
4731/16/VII/M - wykonania wycinki dwóch drzew oraz przycinki sześciu drzew na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
4732/16/VII/M - zawarcia porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej
4733/16/VII/U - wyrażenia zgody na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji obejmującej budowę drogi tymczasowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Krauzego, Kąkola, Szewczenki i Porożyńskiego na rzecz PEWIK GDYNIA
4734/16/VII/P - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
4735/16/VII/S - zatwierdzenia wyników przetargu ofertowego na najem pomieszczenia w holu głównym budynku UMG z przeznaczeniem na kiosk
4736/16/VII/O - przyjęcia raportu z realizacji działań zdrowotnych i programu polityki zdrowotnej finansowanych przez Gminę Miasta Gdyni w 2015 roku
4737/16/VII/P - udzielenia dotacji Muzeum Emigracji
4738/16/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/89/PD/6-W/2016
4739/16/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/99/PD/10-W/2016
4740/16/VII/M - zmiany przyjęcia procedur przeprowadzania i wdrażania Budżetu Obywatelskiego w Gdyni oraz powołania Komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego i Rady ds. Budżetu Obywatelskiego
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 07.06.2016
Data udostępnienia informacji: 14.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2016 13:03 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski