Z dnia 2016-06-01


Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-06-01 w sprawie:
4702/16/VII/P -
zawarcia umowy z firmą wystawiającą się na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy „Kieler Woche"
4703/16/VII/M - wykonania przycinki sześciu drzew oraz posadzenia trzech drzew na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
4704/16/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Legionów 17B i Świętojańskiej 98
4705/16/VII/M - wykonania remontów 13 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Handlowej 9A/26, Kapitańskiej 27/4, Morskiej 91/60, Morskiej 113/9, Opata Hackiego 23/68, Opata Hackiego 25/85, Opata Hackiego 27/33, Opata Hackiego 27/47, Zamenhofa 7/7, Zamenhofa 7/64, Zamenhofa 13/49, Zamenhofa 13/56 i Zamenhofa 13/70
4706/16/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
4707/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
4708/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
4709/16/VII/O - przyznania nagrody rocznej za 2015 r.
4710/16/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów z Liceum w Kiel w ramach współpracy międzynarodowej
4711/16/VII/S - ustalenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Gdynia w kwiatach 2016"
4712/16/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Bydgoskiej
4713/16/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie robót uzupełniających dotyczących budowy Miejskiej Sieci Szkieletowej w ramach zadania: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
4714/16/VII/O - refundacji kosztów związanych z wyjazdem uczniów na Światowe Finały Konkursu „Odyseja Umysłu" w Iowa State University, Ames w Stanach Zjednoczonych Ameryki
4715/16/VII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 67 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51 na działce nr 1540, obręb Działki Leśne
4716/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Al. Zwycięstwa 18-30, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
4717/16/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
4718/16/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez Radę Dzielnicy Kamienna Góra zadania remontowego na lata 2016 - 2017
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 01.06.2016
Data udostępnienia informacji: 09.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2016 09:07 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski