Z dnia 2016-05-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-05-25 w sprawie:
4697/16/VII/K -
zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
4698/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
4699/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
4700/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
4701/16/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni określającego zasady współpracy i partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Augustyna Krauzego w Gdyni wraz z budową drogi tymczasowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 25.05.2016
Data udostępnienia informacji: 09.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2016 09:06 Korekta Piotr Wiśniewski
09.06.2016 09:05 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski