Z dnia 2016-05-24


Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-05-24 w sprawie:
4671/16/VII/P -
określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Cechowej
4672/16/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Marzenia na szlak"
4673/16/VII/M - przestawienia pieców grzewczych w 8 gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
4674/16/VII/M - wykonania przyłącza energetycznego do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Północnej 1 A
4675/16/VII/M - wykonania projektu rozbiórki budynku mieszkalnego wraz z likwidacją szamba i unieczynnieniem przyłącza wody przy ul. Promiennej 4 w Gdyni
4676/16/VII/O - wyrażenia zgody na zawarcie Umowy z Polskim Związkiem Gimnastycznym z siedzibą w Warszawie, dotyczącego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w gimnastyce sportowej w Szkole Mistrzostwa Sportowego wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących
4677/16/VII/O - zwrotu kosztów poniesionych na zakup nagród dla laureatów konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanego przez Zespół Szkół nr 13 w Gdyni
4678/16/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Emigracji w Gdyni za rok 2015
4679/16/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni za rok 2015
4680/16/VII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki położonej w Gdyni, przy ul. Kazimierza Tetmajera 40
4681/16/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji II Przeglądu piosenki morskiej i turystycznej dla grup przedszkolnych dzieci 5 i 6 letnich z gdyńskich przedszkoli Pt. „Morzem malowane"
4682/16/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu drużyny chłopców z Zespołu Szkół nr 15 w Gdyni na Finał Mistrzostw Polski Szkół Gimnazjalnych w unihokeju
4683/16/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu drużyny dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni w Drużynowych Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym Dziewcząt w Rawie Mazowieckiej
4684/16/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Liceum Leonarda da Vinci z Montaigu w ramach współpracy międzynarodowej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2
4685/16/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie terenu sportowego oraz pomieszczeń w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Bema 33 w Gdyni
4686/16/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia
4687/16/VII/U - podpisania Porozumienia z PKP SKM regulującego zasady współpracy i warunki realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja"
4688/16/VII/U - podpisania porozumienia do umowy nr KB/604/UI/112-W/2014 z dnia 24.09.2014 r. zmienionej aneksem nr 1/2015 z dnia 06.07.2015 r. dla zadania pn.: "Rozbudowa ulicy Morskiej i Dworcowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Gdyni"
4689/16/VII/P - wystąpienia do Izby Skarbowej w Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
4690/16/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Parku Kilońskim
4691/16/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Bazyliowej i ul. Cynamonowej
4692/16/VII/P - zmiany treści zarządzenia w sprawie przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla autora najlepszej pracy dyplomowej o tematyce gdyńskiej napisanej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
4693/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4694/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
4695/16/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem „Alter-Ego", na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
4696/16/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 24.05.2016
Data udostępnienia informacji: 09.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2016 09:04 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski