Z dnia 2016-05-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-05-04 w sprawie:
4555/16/VII/K  -
zmiany budżetu Miasta Gdyni na rok 2016.
4556/16/VII/K  - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok.
4557/16/VII/K  - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok.
4558/16/VII/M  - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni w odznace pamiątkowej Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Bankowej.
4559/16/VII/M  - wykonania niezbędnych prac remontowych dwóch boksów garażowych przy ul. Przybyszewskiego 10 - dz. nr 305 i 306 obręb 0015 Grabówek.
4560/16/VII/M  - zabezpieczenia gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego 71/1 i Dickmana 30/1.
4561/16/VII/M  - wykonania remontów 2 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Legionów 52/6 i Waszyngtona 30/22.
4562/16/VII/M  - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Chylońskiej 76/1, Chylońskiej 135/41, Komandorskiej 16B/9, Młyńskiej 17/118, Morskiej 91/36, Morskiej 93/22, Morskiej 93/68A, Opata Hackiego 15A/5 oraz Rolniczej 14/18.
4563/16/VII/M  - skierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
4564/16/VII/S  - zawarcia porozumienia dotyczącego wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
4565/16/VII/S  - wyrażenia zgody na zawarcie umowy prewencyjnej, dotyczącej przeprowadzenia badań medycznych dla pracowników Urzędu w celu wczesnego zdiagnozowania chorób nowotworowych i chorób tarczycy oraz organizacji kursu bezpiecznej jazdy na drodze dla kierowców pojazdów Straży Miejskiej w Gdyni.
4566/16/VII/K  - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
4567/16/VII/S  - zmiany zarządzenia w sprawie akceptacji wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na ubezpieczenie mienia, OC i NNW Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
4568/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Marsa, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4569/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Św. Mikołaja przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata.
4570/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego 1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4571/16/VII/P  - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 89A, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.
4572/16/VII/P  - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łopianowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4573/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 14, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4574/16/VII/P  - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Starochwaszczyńskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4575/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemysława 5, 7, 7A, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4576/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przebendowskich 14A, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4577/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 90 m² stanowiącej część działki nr 127 obręb 0009 Babie Doły (arch. część dz. nr 1062/10) położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia.
4578/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 30 m² stanowiącej część działki nr 1368 obręb 00021 Oksywie (arch. część dz. nr 214/1 KM125) położonej w Gdyni przy ul. Afrykańskiej/Alzackiej - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia
4579/16/VII/P  - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Armatorów.
4580/16/VII/P  - nieskorzystanie z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
4581/16/VII/P  - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Mikołaja Kopernika.
4582/16/VII/P  - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Stefana Batorego.
4583/16/VII/P  - uregulowania opłat rocznych z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji za rok 2016.
4584/16/VII/M  - zmiany zarządzenia w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Oksywie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych na lata 2016 - 2018.
4585/16/VII/K  - kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
4586/16/VII/R  - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na finansowanie zadania zleconego realizowanego w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni.
4587/16/VII/R  - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych.
4588/16/VII/S  - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Cisowa.
4589/16/VII/S  - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Pogórze.
4590/16/VII/S  - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Redłowo.
4591/16/VII/S  - zawarcia aneksu do umowy najmu lokalu z przeznaczeniem na biuro dla Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka.
4592/16/VII/S  - zawarcia aneksu do umowy najmu lokalu z przeznaczeniem na biuro dla Rady Dzielnicy Obłuże.
4593/16/VII/S  - udzielenia zgody na sprzedaż oraz odbiór zużytych tuszy i tonerów od Urzędu Miasta Gdyni w 2016 roku.
4594/16/VII/P  - powołania Pana Wojciecha Zielińskiego na stanowisko Dyrektora Naczelnego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.
4595/16/VII/P  - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
4596/16/VII/R  - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Grabówek przedsięwzięcia remontowego na rok 2016.
4597/16/VII/R  - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć remontowych na lata 2017 - 2018.
4598/16/VII/P  - przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2016.
4599/16/VII /M  - wyrażenie zgody na organizację drugiej edycji projektu "Gdynia Kreatywna".
4600/16/VII/M  - wykonanie prac instalacyjnych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Spacerowej 14/2.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 04.05.2016
Data udostępnienia informacji: 16.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2016 09:25 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski