Z dnia 2016-04-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-04-04 w sprawie:  
 4401/16/VII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2016
 4402/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
 4403/16/VII/R - ustanowienia Zasad udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2016
 4404/16/VII/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2073/11/VI/R z dnia 24 maja 2011 r. wprowadzającego „Gdyński standard usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania"
 4405/16/VII/R - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Fundacją Kulturalne Pomorze
 4406/16/VII/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Fundacją Adaptacja M&K
 4407/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 4408/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 4409/16/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie digitalizacji zasobów archiwum
 4410/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Częstochowskiej 6B przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 4411/16/VII/R - nieodpłatnego przekazania stojaków rowerowych na rzecz samorządowych placówek oświatowych
 4412/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
 4413/16/VII/P - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2016 r.
 4414/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/502/UI/102-W/2015 z 31.07.2015 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła integracyjnego i publicznego parkingu związanego z obsługą ruchu drogowego w Gdyni Chyloni"
 4415/16/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 4/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 64-70 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na budowę zewnętrznych wind osobowych
 4416/16/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu Uchwały nr 4/2016 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Legionów 61 w sprawie wydzierżawienia gruntu pod pergolę śmietnikową
 4417/16/VII/O - zawarcia aneksu nr 2/2016 do umowy SK/249/OZ/13-w/2014
 4418/16/VII/O - refundacji kosztów związanych z wyjazdem uczniów i opiekunów z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni do Bonn
 4419/16/VII/M - wskazania przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni do Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej
 4420/16/VII/M - wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego najemcy lokalu komunalnego
 4421/16/VII/R - przyznania dotacji dla dwóch podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na wspieranie realizacji zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
 4422/16/VII/U - zmieniające zarządzenie nr 4372/16/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści umowy na wykonanie robót budowlanych „Rozbudowa ul. Św. Mikołaja w Gdyni wraz z przebudową zarurowanego odcinka rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą"
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 04.04.2016
Data udostępnienia informacji: 12.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.04.2016 13:59 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski