Z dnia 2016-03-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-03-30 w sprawie:  
 4394/16/VII/K -  zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
 4395/16/VII/K -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
 4396/16/VII/K -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
 4397/16/VII/K -  przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2015 rok, sprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i informacji o stanie mienia miasta Gdyni za 2015 rok oraz przedstawienia go Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 4398/16/VII/P -  przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Blisko Mam Cię"
 4399/16/VII/P -  powołania pani Natalii Gromow na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
 4400/16/VII/P -  powołania pani Karoliny Grabowicz - Matyjas na stanowisko Dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 30.03.2016
Data udostępnienia informacji: 12.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.04.2016 13:58 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski