Z dnia 2016-03-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-03-29 w sprawie:  
 4359/16/VII/P -  zmieniające umowę nr KB/83/PON/10/W/2015 zawartą dnia 30 stycznia 2015 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Towarzystwem Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy w Gdańsku z siedzibą w Gdyni
 4360/16/VII/R -  upoważnienia do dokonywania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
 4361/16/VII/R -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
 4362/16/VII/R -  udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego pani Mirosławie Jezior dyrektorowi jednostki budżetowej ,,Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni" do reprezentowania interesów Gminy Gdynia we wszelkich sprawach dotyczących programu Erasmus+
 4363/16/VII/M -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 4364/16/VII/M -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 4365/16/VII/M -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 4366/16/VII/M -  zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy
 4367/16/VII/M -  wykonania remontów 12 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Abrahama 74/26, Boh. Starówki Warszawskiej 25/42, Chrzanowskiego 21/8, Dickmana 38/402, Płk. Dąbka 185/6B, Płk. Dąbka 189/7, Powstania Wlkp. 76A/2, Tucholskiej 5/24, Wiśniewskiego 9/1, Zielonej 32/4, Zielonej 32/12 i Żeliwnej 19/4
 4368/16/VII/O -  zawarcia aneksów do umów: SK/247/OZ/11-w/2014, SK/269/OZ/33-w/2014
 4369/16/VII/K -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 4370/16/VII/P -  przyjęcia regulaminu nagrody prezydenta miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac koncepcyjnych dotyczących Gdyni powstałych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
 4371/16/VII/P -  akceptacji umowy dot. przesiedlania dzików odławianych w obszarze Gdyni
 4372/16/VII/U -  wyrażenia zgody na zmianę treści umowy na wykonanie robót budowlanych „Rozbudowa ul. Św. Mikołaja w Gdyni wraz z przebudową zarurowanego odcinka rzeki Chyloni od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą"
 4373/16/VII/U -  akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie robót budowlanych „Budowa ul. Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
 4374/16/VII/P -  skierowania, na drogę postępowania sądowego sprawy o wydanie nieruchomości gminnej położonej przy ul. Norwida
 4375/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV/Wzgórze Św. Maksymiliana przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 4376/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy A. Necla przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
 4377/16/VII/P -  ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem boksów garażowych posadowionych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 4378/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Harcerskiej 11 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 4379/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Kowalik)
 4380/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata
 4381/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Gniewskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
 4382/16/VII/P -  określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Kieleckiej i ul. Kazimierza Górskiego
 4383/16/VII/P -  zawarcia umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
 4384/16/VII/P -  zawarcia umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Muzeum Emigracji w Gdyni
 4385/16/VII/S -  uregulowania należności za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych
 4386/16/VII/O -  zmiany zarządzenia nr 4178/16/VII/O w sprawie przekazania środków na realizację programu „Szkół Otwartych"
 4387/16/VII/O -  dofinansowania organizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni gdyńskich obchodów „Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie"
 4388/16/VII/M -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 4389/16/VII/M -  udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni w logo Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Gdyni
 4390/16/VII/R -  przystąpienia w charakterze członka (European member) do międzynarodowej inicjatywy WHO Global Network of Age-friendly Cities and Communities (GNAFCC)
 4391/16/VII/R -  powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dofinansowanie zadania zleconego realizowanego w zakresie pomocy społecznej pn: „wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich"
 4392/16/VII/R -  powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dofinansowanie zadania zleconego realizowanego w zakresie pomocy społecznej pn: prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
 4393/16/VII/P -  ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni przy Alei Marsz. Piłsudskiego, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 29.03.2016
Data udostępnienia informacji: 12.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.04.2016 13:56 Korekta Piotr Wiśniewski
12.04.2016 13:56 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski