Z dnia 2016-02-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-02-23 w sprawie:  
4159/16/VII/K -  zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
4160/16/VII/K -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
4161/16/VII/O -  dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni młodzieży wybitnie uzdolnionej w przedmiotach ścisłych ze szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski podczas XXIII Ogólnopolskich Warsztatów Matematycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
4162/16/VII/U -  powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
4163/16/VII/U -  ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w latach 2016 - 2017
4164/16/VII/M -  monitorowania nieruchomości przy ul. Partyzantów 26
4165/16/VII/M -  wykonania remontów 8 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Górnej 4/2, Świętojańskiej 139 bl. II/95, Żeglarzy 5/12, Żeglarzy 5/20, Żeglarzy 5/44, Żeglarzy 7/6, Żeglarzy 7/36 i Żeglarzy 7/39
4166/16/VII/M -  danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Miasta Gdyni
4167/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wiczlińskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4168/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wiczlińskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4169/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chwaszczyńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4170/16/VII/P -  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod pas drogowy ul. Dickmana
4171/16/VII/P -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
4172/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Borowscy)
4173/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Garczyńska)
4174/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Horodeccy)
4175/16/VII/P -  określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych
4176/16/VII/K -  przekazywania opłat związanych z egzekucją opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
4177/16/VII/R -  podpisania umowy na wykorzystanie w realizacji projektu dotyczącego powstania Trasy R-10 na terenie Gminy Miasta Gdyni opracowań przygotowanych przez Województwo Pomorskie - Inspiratora Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym"
4178/16/VII/O -  przekazania środków na realizację programu „Szkół Otwartych"
4179/16/VII/O -  dofinansowania kosztów organizacji konkursów międzyszkolnych w gdyńskich szkołach prowadzonych przez Gminą Miasta Gdyni
4180/16/VII/P -  koordynacji zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego Miasta Gdyni w 2016 r.
4181/16/VII/P -  akceptacji treści projektu umowy PN/7/PNG/7/D/16 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa (dz. nr 253 obręb 0025 Redłowo)
4182/16/VII/P -  akceptacji treści projektu umowy PN/6/PNG/6/D/16 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa (dz. nr 255 obręb 0025 Redłowo)
4183/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kalksztajnów przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 23.02.2016
Data udostępnienia informacji: 08.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.03.2016 10:07 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski