Z dnia 2016-01-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-01-19 w sprawie:   
3983/16/VII/K  - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2016
3984/16/VII/K  - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
3985/16/VII/K  - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
3986/16/VII/K  - zmieniające uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2016 - 2033
3987/16/VII/P  - udzielenia dotacji Muzeum Miasta Gdyni
3988/16/VII/P  - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej
3989/16/VII/P  - udzielenia dotacji Centrum Kultury
3990/16/VII/M  - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3991/16/VII/M  - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3992/16/VII/M  - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3993/16/VII/M  - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3994/16/VII/P  - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
3995/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Skrzypowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3996/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Cumowników, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3997/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Juliana Ejsmonda, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3998/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dembińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
3999/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata  
4000/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata  
4001/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 83A przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
4002/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Brzechwy przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4003/16/VII/P  - ustanowienia składu Kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej
4004/16/VII/P  - zmiany zarządzenia nr 3794/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Rady ds. Sportu i ustalenia regulaminu jej działania
4005/16/VII/M  - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4006/16/VII/M  - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4007/16/VII/M  - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4008/16/VII/U  - akceptacji treści porozumienia do umów nr: KB/1141/UI/231-W/2013 z dnia 27.12.2013 r., KB/138/UI/29-W/2014 z dnia 19.03.2014 r., KB/567/UI/111-W/2015 z dnia 24.08.2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
4009/16/VII/U  - uruchomienia środków na realizację dotacji ekologicznych dla posiadaczy nieruchomości na terenie Gdyni
4010/16/VII/U  - wyrażenia zgody na przeprowadzenie konkursu wiedzy ekologicznej „Pokonaj Smoga" stanowiącego element kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach realizacji zadania pn „Czyste powietrze Pomorza - Gdynia 2015"
4011/16/VII/P  - zmiany zarządzenia nr 3281/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 września 2015 roku
4012/16/VII/P  - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
4013/16/VII/K  - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
4014/16/VII/M  - przyjęcia przez Gminę Miasta Gdyni diagnozy obszarów zdegradowanych w Gdyni
4015/16/VII/M  - przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gdyni
4016/16/VII/U  - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni Przedsiębiorstwem ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w ulicy Witomińskiej w Gdyni
4017/16/VII/U  - zmieniające zarządzenie nr 13883/14/VI/U z dnia 18.02.2014r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EURO na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii"
4018/16/VII/M  - wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę szkół: przy ul. Morskiej 186, Morskiej 79, Morskiej 77, Al. Zwycięstwa 194 w ramach programu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni"
4019/16/VII/M  - zawarcia umowy regulującej sposób ustalenia warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
4020/16/VII/M  - powołania Jury Konkursu "Gdyński Biznesplan 2016"
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 19.01.2016
Data udostępnienia informacji: 28.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.01.2016 13:53 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
28.01.2016 13:52 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski