Z dnia 2016-01-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-01-05 w sprawie:     
3940/16/VII/P - udzielenia dotacji Muzeum Emigracji w Gdyni
3941/16/VII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone w konkursie ofert na rok 2016 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
3942/16/VII/O - wyrażenia zgody na przekazanie przez Przedszkole nr 11„Pod Kasztanami" w Gdyni szafek szatniowych dziecięcych na rzecz Przedszkola nr 43 „Jantarek" w Gdyni
3943/16/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy sieci wodociągowych w ulicach Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II w Gdyni
3944/16/VII/U - uchylenia zarządzenia w sprawie naprawy tablicy informacyjnej o historycznym układzie urbanistycznym śródmieścia Gdyni
3945/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy A. Asnyka / H. Siemiradzkiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
3946/16/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
3947/16/VII/O - przekazania środków na realizację programu „Szkół Otwartych"
3948/16/VII/M - zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej z Pomorską Koleją Metropolitalną S.A.
3949/16/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
3950/16/VII/P - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa, położonych w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 15 lat w drodze przetargu 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 05.01.2016
Data udostępnienia informacji: 27.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.01.2016 15:30 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
27.01.2016 15:29 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski