Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2016 rok
Wyszczególnienie Pliki do pobrania
Wykonanie budżetu miasta Gdyni w 2016 roku 76 kB
Dochody 477 kB
Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych  wg źródeł 80 kB
Część tabelaryczna – informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni 142 kB
Wydatki wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z opisem zadań bieżących 1 419 kB
Wydatki majątkowe 777 kB
Część tabelaryczna – informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Gdyni 432 kB
Wykaz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz informacja z wykonania planów przychodów i wydatków tych rachunków za 2016 rok 121 kB
ZAŁĄCZNIKI
Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2016 roku 50 kB
Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych oraz zadań rzeczowych placówek oświatowych za 2016 rok 274 kB
Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych zakładów budżetowych 27 kB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków  rad dzielnic za 2016 rok 220 kB
Dotacje na realizację zadań własnych gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego za 2016 rok 121 kB
Sprawozdanie z wykonania zadań I i II edycji Budżetu Obywatelskiego 67 kB
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 49 kB
Stopień  zaawansowania  realizacji  programów wieloletnich 341 kB
Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 113 kB
Informacja o stanie mienia miasta Gdynia za 2016 rok 478 kB

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Anna Zakrzewska
Data wytworzenia informacji: 29.03.2017
Data udostępnienia informacji: 29.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2017 11:21 Aktualizacja treści Anna Zakrzewska